KURUMSAL
12.5.2018 00:00:00
Panama Kanalını Türk Zincirleri Trafiğe Açıyor
Panama Kanalını Türk Zincirleri Trafiğe Açıyor
×
Panama Kanalını Türk Zincirleri Trafiğe Açıyor
Kastamonudaki Zintaş şirketinin ürettiği zincirler Türk ve Fransız ordularından Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusunu birbirine bağlayan Panama kanalına kadar her yerde kullanılıyor.


Panama Kanalını Türk zincirleri trafiğe açıyor

Kastamonu'daki Zintaş şirketinin ürettiği zincirler, Türk ve Fransız ordularından Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlayan Panama Kanallina kadar pek çok yerde kullanılıyor.

PANAMA KANALI 2 OKYANUSU BAĞLIYOR

Orta Amerika'nın en güney ülkesi Panama topraklarında yer alan kanal, Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Her yıl 14 binden fazla geminin geçtiği, yolculuğun yaklaşık 9 saat sürdüğü kanalda taşınan yük miktarı 203 milyon tonu buluyor. Zintaş’ın, kilosu 7 dolardan 20 ton gönderdiği zincir, kanalın kapaklarını açıyor.

`Açık var' diye duydular Almanya'ya binden fazla tabut yapıp gönderdiler

Almanya'da tabut açığı bulunduğunu öğrenerek 2003 yılında örnek getirttiği

Kastamonu'ndan aktaracağımız 2 başan hikayesi, yoktan var etmeyi anlatıyor. Iki girişimci de işlerinde en iyiler. Kab-lanna sığamıyorlar. Yurtdışı pazarlara açılmanın peşindeler. Ve bunu yapar-ken de pek rastlanmayacak bir girişimcilik örneği veriyorlar. Okuyunca bana hak vereceksiniz. Bu hikayelerden birinin aktörü, Hüseyin Avni Üster. Zintaş Kastamonu Zincir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. 1947 doğumlu. Dereden türbinle elektriğin kısmen sağlandığı, 'Da-day lambası' ile aydınlanıldığı bir dönemin çocuğu. Babası Mehmet Üster, susamdan helva ve tahin işi ile uğraşmaktadır. O, Kastamonu'nun Helvacı Hacı Beyi'dir. 1961 yılında vefat ettiğinde, işin yönetimini ablasmın beyi üstlenir.

TIFIL DELIKANLIDAN MARKA ŞIRKET Hüseyin Avni Üster ise, okuyup inşaat yüksek mühendisi olmuştur. 1972 yılındaYol Su Elektrik'te (YSE) yol işleri şefi olarak göreve başlar. Ancak es-naf çocuğu Üster, maaşla geçinememektedir. Ayrı-lır. 27 sene müteaahitlik yapar. Onlarca yol inşaatı gerçekleştirir. Zincir işiyle tanışması da işte bu yol inşaatlarından birinde olur. Hüseyin Avni Üster'den dinleyelim: "Türkiye'nin en büyük patlatmasmı ben yaptım. 1976 yılmm Şubat ayında yol açmak ve taş malzeme ihtiyacını temin için 50 ton dinamiti Öde-miş deresinde patlattık. Küçük çaplı bir zelzele oldu. Bu sırada, dozerin tekeri olduğu yere gömüldü. Do-zeri çıkartacak zincir bulamadık. En büyük zincir 15 milimetre kalmlığmdaydı. Sen yap' dediler." Üster, yapar da. Ülkenin 70 cent'e muhtaç oldu-ğu dönemlerde, kendi ifadesiyle 26-27 yaşında 'tıfıl' bir delikanlıyken, Sanayi Kalkınma Bankası'ndan 4 milyon marklık kredi sağlayarak kurar fabrikasını. Ilk üretim 1979 yılında yapılır. Bugün 3 milimetre-den 90 milimetre kalınlığa kadar zincir yapıyor. Yıl-da 3 bin 700 ton zincir yapma kapasitesi bulunuyor. `Üretim aralığı bakımından dünyada 5'inciyiz' diyen Hüseyin Avni Üster, 49 kişinin çahştığı fabri-kasmda Türk ordusu için ürettiği ağır yük araçlarm-da kullanılan özel patinaj zinciri nedeniyle dönemin 1. Ordu Komutanı Orgeneral Atilla Ateş imzalı te-şekkür mektubunu gururla gösteriyor. KILOSU 7 DOLARDAN 20 TON ZINCIR Zincirlerinin safari araçlarmda da Panama Ka-nalı'nda da kullanıldığını anlatan Üster, şu bilgiyi verdi: "Panama Kanalı'nın kapakları zincirle açılır. Çelik halatta uzama meydana geldiği için zincir kul-lanılır. Bu tip zincirlerin üreticileri belli. Kendini is-patlamış firmalar var. Bize bir sipariş yoktu ama 100 ton test yükün sahip zincir yapıp geçen yıl Pana-ma'ya gönderdik. Sınavı geçtik, şu anda zincirlerimiz Panama Kanalı'nda çalışıyor. Kilosu 7 dolardan 1.4 milyon dolar tutarmda 20 ton zincir yolladık. Fransız Savunma Bakanlığı'nın 640 takım ağır tank taşıyıcıları ile ilgili açtığı ihaleyle, Fransız ordu-suna 1.7 milyon dolarlık zincir verdik. Kar zinciri-miz, Afrika'da çamur zinciri olarak kullanılıyor. "