KURUMSAL
12.5.2018 00:00:00
ZİNTAŞ Bauma CONEXPO AFRİKA Maden Fuarına katıldı.
ZİNTAŞ Bauma CONEXPO AFRİKA Maden Fuarına katıldı.
×
ZİNTAŞ Bauma CONEXPO AFRİKA Maden Fuarına katıldı.
Sadece Kastamonudakiler değil Ankara ve İstanbuldaki hemşerileri de ona akıl danışıyor. Zincirci Zintaş’ın patronu Hüseyin Üster'in şu sıralar en büyük hayali, Kastamonu'yu bir alternatif truzim merkezi yapmak..
 

 

Panama

Zintaş Kastamonu Zincir Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üster, aynı zamanda sanat tutkunu. Üster'in 4 bin taş plaklık bir ilki.

Kastamonu'nun ombudsmanı

Sadece Kastamonu'dakiler değil, Ankara ve Istanbul'daki hemşerileri de ona akıl danışıyor. Zincirci Zintaş'in patronu Hüseyin Üster'in şu sıralar en büyük hayali, Kastamonu'yu bir alternatif turizm merkezi yapmak...
ÖZBEY MEN / omen@paradergi.com.tr

KASTAMONU bir sarmısağı, bir de doğal güzellikleriyle ünlü. Kilometrelerce uzanan san çam ormanlarmda, özel-likle bu mevsimde yeşilin her tonunu görmek mümkün. Son yıllarda önemi giderek artan yayla turizmi açısından büyük potansiyele sahip olan yöre, tarihi konaklarıyla da ayrı bir değer taşıyor. Kastamonu'nun bu özelliklerini tanıtmak ve yöreye olan ilgiyi ar-tırmak amacıyla yerel yönetimler birkaç yıldır çeşitli festivaller or-ganize ediyor. Bunlardan Taşköprü Sarımsak Festivali ile İnebolu Deniz Bayramı en çok ilgi çekenleri... Başta yerel yönetimler olmak üzere çeşitli kuruluşların bu tür fa-aliyetleri bir yana, biz size Kastamonu'nun ismini dünyaya duyur-mak için çabalayan bir isimden bahsedeceğiz. Zintaş Kastamonu Zincir Sanayii Yönetim Kumlu Başkanı Hüseyin Üster... Kastamo-nu'ya yatırım yapan az sayıda işadammdan biri olan Hüseyin Üster, kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ünlü ismi Kastamonu'ya da-vet ederek, yörenin tanıtımına katkıda bulunuyor. Bu isimler ara-sında eski KKTC cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Alarko Hol-

 

ZİNTAŞ Holding'in ortağı İshak Alaton da var... Üster'in görevi sadece Kastamonu'nun tanıtımıyla sınır-lı değil. Abartmıyonız, gördüğümüz kadarıyla o ilin her şe-yi... Onun fikrini almadan hiç kimse hareket etmiyor. Siya-sete atılmak isteyen, herhangi bir alanda iş yapmak isteyen mutlaka Oster'e daruşıyor. Üster'in ünü bu sıralar Kasta-monu'yu da aşmış durumda. İstanbullu, Ankaralı birçok sanayici de Oster'e telefon açıp, istişare ediyor. 'YOLDAN ÇIKT1, ZINCIRCI OLDU! Hüseyin Üster, aslında ikinci kuşak sanayici. Ancak o babasının 1954'te kurduğu tahin ve helva tesisini işletmek yerine iş hayatına müteahhitlikle başlamış. Bugün Batı Karadeniz'deki birçok karayo-lunda onun imzası var. Kastamonu-Cide, Kastamonu-Abana, Devrek-Mengen, Zongul-dak-Ereğli karayollarının bazı bölümleri, Üster'in üstlendiği proje-lerden sadece birkaçı. Üster, bu yöreleri birbirine bağlamak için 30'a yakın da köprü inşa etmiş. Üster, 1980 yılında müteahhitlikle

38 PARA HAFTALIK EKONOMI DERGISI 27 MAYIS - 2 HAZIRAN 2007